ฝ่ายขาย 062-669-7272 (คุณแบงค์) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com

อุปกรณ์ควบคุมประตู จดจำใบหน้า Face Recognition gate

ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจสำนักงาน สถานที่ราชการ ที่พักอาศัย หรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา หรือแม้แต่สถานที่สาธารณะ ทั้งนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้ความปลอดภัยมากขึ้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ

 

การจัดการระบบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจจับได้ทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่นอาคารขนาดใหญ่ มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบและป้องกันบุคคลภายนอก แต่ว่าเจ้าหน้าที่จะจดจำได้อย่างไรในเมื่อถ้าองค์กรนั้นมีสมาชิกในองค์กรเป็นจำนวนมาก เป็นไปได้ยากมากที่จะป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปภายในองค์กร หรืออาจจะป้องกันด้วยการโชว์บัตรพนักงาน แต่ถ้าผู้นั้นเป็นอดีตพนักงานที่ยังมีบัตรพนักงานเก็บไว้ และยังเป็นผู้ที่ต้องระวัง ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการฝากให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงไม่กี่นายดูแล หรือถ้าผู้รักษาความปลอดภัยลาหยุดหรือพัก สิ่งนี้ก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปยังองค์กรได้

โดยทั่วไป Face Recognition มักถูกนำมาใช้ในขอบข่ายงานที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ (Access Control System) อาคารสำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบิน สถาบันวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงการใช้งานควบคู่กับกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบใบหน้าของผู้ต้องสงสัย เพื่ออ้างอิงกับฐานข้อมูลอาชญากร ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับระบบเก็บข้อมูลและบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) ของพนักงานบริษัทได้อีกด้วย

FACE SCAN : FR-001

รองรับ HDMI เชื่อมต่อหน้าจอภายนอก
รองรับระบบ RFID ใช้งานร่วมกับ บัตรประชาชน / บัตรพนักงาน
ระบบตรวจจับใบหน้าแบบไดนามิก
บันทึกเหตุการณ์ 50,000 – 1 ล้าน เหตุการณ์

FACE SCAN : FR-002

กล้อง 2 ล้าน พิกเซล 
จัดการด้วย Remote Cloud Server
เก็บใบหน้ามากถึง 20,000 หน้า
หน่วยประมวลผล CPU ประสิทธิภาพสูง

FACE SCAN : FR-003

การตรวจจับ และจดจำใบหน้าพร้อมการเรียนรู้ภายในตัว
การตรวจสอบ 3 IN 1 ด้วยการสแกน 1)ลายนิ้วมือ 2)บัตร RFID 3)ตรวจจับใบหน้า
ความจุเทมเพลต 6,000 หน้า
ระยะการรับรู้สูงถึง 3 เมตร และการรับรู้ในวงกว้างแบบพิเศษ

FACE SCAN : FR-003

การตรวจจับ และจดจำใบหน้าพร้อมการเรียนรู้ภายในตัว
ความจุสูงสุด 10,000 แม่แบบใบหน้า
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
รองรับการทำงานสแกนลายนิ้วมือ บัตร RFID เป็นทางเลือก