ฝ่ายขาย 063-4646849(คุณเฟิร์น) / 088-8640000(คุณเอ) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com

ประตูกั้นคนเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TB5088

ประตูกั้นคนเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TB5088 เป็นประตูกั้นปีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้า-ออก  ความสวยงามหลักๆของประตูกั้นปีกชนิดนี้คือ ที่กั้นเป็นปีกใสสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการทำงานร่วมกับระบบทาบบัตรแสกนนิ้วได้ด้วย ประตูปีกผีเสื้อรุ่นนี้เราสามารถพบเห็นได้ที่ สถานีรถไฟ โรงเรียน บริษัท โรมแรม คอนโด และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่จำเป็นต้องใช้บัตรผ่านประตู

ประตูกั้นคนเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TB5088

ประตูกั้นคนเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TB5088