ฝ่ายขาย 062-669-7272 (คุณแบงค์) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com

ประตูหมุนแบบเต็มบาน 4 ขา ( Full Height ) รุ่น TS-FH9

ประตูหมุนแบบเต็มบาน 4 ขา ( Full Height ) รุ่น TS-FH9 เป็นรุ่นที่เป็นประตูหมุนแบบเต็มตัว มีขาหมุนด้วยกัน 4 ขา  ดีไซต์เป็นทรงโค้งสวยงาม สามารถติตตั้งใช้งานได้ทุกที่ วัสดุในการผลิตใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน รับรองความปลอดภัยในการใช้งาน

ประตูหมุนแบบเต็มบาน รุ่น TS-FH9

ฟังก์ชั่นการทำงานของประตูหมุนเต็มบาน FULL HEIGHT รุ่น TS-FH9

  1. ฟังก์ชันป้องกันถอยหลังแบบสองทิศทาง
  2. ฟังก์ชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติ : หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ และทำการรีเซ็ตระบบ เช่น มีการใช้งานที่ผิดปกติระบบจะไม่มีการปล่อยให้คนผ่านเข้า แต่จะทำการรีเซ็ตให้ทำงานยืนยันตัวตนใหม่
  3. สามารถควบคุมทิศทางเดียว หรือสองทิศทาง
  4. สามารถควบคุมประตูหมุนในระยะไกลได้โดยตรง โดยการจัดการคอมพิวเตอร์

ประตูหมุนแบบเต็มบาน 4 ขา ( Full Height ) รุ่น TS-FH9