ฝ่ายขาย 088-8640-000 (น้อง) / 065-2340-066 (แพท) | ฝ่าย Service 062-2433-000 (มะแม) sale@dollysolutions.com

ประตูหมุน Half Full Height รุ่น TS-HFH10238-8