ฝ่ายขาย 062-669-7272 (คุณแบงค์) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com
ติดตั้ง ประตูกั้นคน ประตูหมุนสามขา  @ SAIC Motor – CP : ผู้ผลิตรถยนต์ MG

ติดตั้ง ประตูกั้นคน ประตูหมุนสามขา @ SAIC Motor – CP : ผู้ผลิตรถยนต์ MG

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) ประกอบกิจการประเภทการผลิต รถยนต์ส่วนบุคคล MG  ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ได้ไว้วางใจแบรนด์ DGATE ให้เข้าไปติดตั้ง ประตูหมุน 3 ขา เพื่อความเป็นระเบียบในการเข้า – ออก และบันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน...
ติดตั้งเครื่องกั้นบานสวิง Swing Gate  @ ร้าน TOFU Skincare

ติดตั้งเครื่องกั้นบานสวิง Swing Gate @ ร้าน TOFU Skincare

ร้าน TOFU Skincare เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ซึ่งทางร้านได้ไว้วางใจแบรนด์ DGATE ให้เข้าไปติดตั้งเครื่องกั้นบานสวิง Swing Gate เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเขตพื้นที่ส่วนตัวของทางร้าน รายละเอียดของ เครื่องกั้นบานสวิง ติดตั้งที่ ร้าน TOFU Skincare...
ติดตั้งเครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว @ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด

ติดตั้งเครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว @ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายขวดแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว ซึ่งทางบริษัทได้ไว้วางใจแบรนด์ DGATE ให้เข้าไปติดตั้งเครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสถานที่ด้วย รายละเอียดของ เครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว...
ติดตั้งเครื่องกั้นสามขาและระบบสแกนนิ้ว@ ม.สวนสุนันทา SSRU wellness center

ติดตั้งเครื่องกั้นสามขาและระบบสแกนนิ้ว@ ม.สวนสุนันทา SSRU wellness center

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา SSRU wellness center ซึ่งทางมหาวิทลัยได้ไว้วางใจแบรนด์ DGATE ให้เข้าไปติดตั้งเครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และจำกัดสิทธิ์บุคคลในการเข้าออกสถานที่ด้วย รายละเอียดของ เครื่องกั้นสามขา และระบบสแกนนิ้ว ติดตั้งที่...
ติดตั้งเครื่องกั้นสามขา  @ Fitness First เดอะมอลล์ บางกะปิ

ติดตั้งเครื่องกั้นสามขา @ Fitness First เดอะมอลล์ บางกะปิ

สถานที่ออกกำลังกาย Fitness First ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่ เดอะมอลล์ บางกะปิ ทางบริษัทได้ไว้ใจแบรนด์ของเราให้เข้าไปติดตั้งเครื่องกั้นสามขา เพื่อตรวจสอบสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ รายละเอียด เครื่องกั้นสามขา ที่ติดตั้ง Fitness First เดอะมอลล์ บางกะปิ เครื่องกั้นสามขา...
ติดตั้ง เครื่องกั้นคน Full Height หยอดเหรียญ @ วิสดอม พลาซ่า ดินแดง

ติดตั้ง เครื่องกั้นคน Full Height หยอดเหรียญ @ วิสดอม พลาซ่า ดินแดง

ห้องน้ำ วิสดอมพลาซ่า ดินแดง ทางลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง เครื่องกั้นสามขาหยอดเหรียญ แบรนด์ D – Gate ของเราที่บริเวณหน้าห้องน้ำสาธารณะแห่งนั้น รายละเอียดของ ประตูกั้นคน เครื่องกั้นสามขา แบบหยอดเหรียญ ติดตั้งที่ วิสดอม พลาซ่า ดินแดง ประตูกั้นคน หรือ...