ติดตั้ง เครื่องนับคน (DCounter) @ MRT สถานีกำแพงเพชร

MRT สถานีกำแพงเพชร เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งตั้งอยู่ ถนนกำแพงเพชร บริเวณสามแยกกำแพงเพชร 2 หน้าตลาด อ.ต.ก. และ ตลาดนัดจตุจักร จุดบรรจบถนนกำแพงเพชร 2 ในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทางสถานีได้ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า – ออก เพื่อ นับคนเข้าออกมาใช้ MRT นั่นเอง

รายละเอียด เครื่องนับคน ( DCounter ) ที่ติดตั้ง MRT สถานีกำแพงเพชร

เป็นเครื่องนับคนเข้าออก ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จะนับคนจากการตัดผ่านม่านแสงอินฟราเรด ทำให้สามารถทำการแยกได้ว่า เป็นการเดินเข้า หรือเป็นการเดินออก สามารถแสดงผลด้วยจอ LCD  เครื่องนับคนเข้าถูกออกถูกออกแบบมาให้สามารถเดินเข้าออกได้สะดวก โดยไม่มีแขนกั้น ทำให้สะดวกในการใช้งาน ทำให้อัตราในการเข้าออกมีมากกว่า Turnstile แบบมีแขนกั้น ติดตั้งได้สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย มีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อไฟฟ้าดับ ใช้พลังงานน้อย ประหยัดไฟ สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้

เครื่องนับคนที่ติดตั้ง MRT สถานีกำแพงเพชร เป็นเครื่องนับคนที่ติดบริเวณฝาผนัง ทำให้สะดวกต่อการเข้า – ออก อีก แถมยังใช้งานง่าย เพียงแค่เราเดินผ่านมันก็สามารถนับได้ ในการติดตั้ง เราต้องติดทั้ง 2 ข้างฝาผนัง เผื่อนับคนเข้า และคนออกนั่นเอง

จุดเด่นของ เครื่องนับคน ( DCounter )ที่MRT สถานีกำแพงเพชร

  • มีทั้งแบบทิศทางเดียว และสองทิศทาง
  • เชื่อมต่อแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ได้
  • ไม่มีแขนกั้น เข้าออกสะดวก
  • ราบงานผลแบบ Realtime ได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ช่วยลดจำนวนการจ้างบุคลากร

ภาพการติดตั้ง เครื่องนับคน (DCounter) ที่MRT สถานีกำแพงเพชร

เครื่องนับคน @ MRT สถานีกำแพงเพชร

เครื่องนับคน @ MRT สถานีกำแพงเพชร

เครื่องนับคน @ MRT สถานีกำแพงเพชร

เครื่องนับคน @ MRT สถานีกำแพงเพชร

เครื่องนับคน @ MRT สถานีกำแพงเพชร