เครื่องสแกนใบหน้า ข้อดี ข้อเสีย รายละเอียดการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้ากับเครื่องกั้นทางเข้าออก หรือเครื่องกั้นสามขา ที่จำแนกข้อดีข้อเสียให้ได้เข้าใจกันอย่างถี่ถวด

เบื้องต้น เครื่องสแกนใบหน้า ข้อดี ข้อเสีย

ขอกล่าวเบื้องต้นไว้ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่มีการผลิตขึ้น ย่อมจะถูกสร้างให้มีข้อตกต่างกันไปอย่าง ข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร ได้เลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านเอง

ข้อดี เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าสามารถทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง เพียงเดินผ่านในตำแหน่งที่กล้องจับโฟกัสไว้ เครื่องก็สามารถทำการสแกนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หมดปัญหาเชื้อโรคที่สะสมอยู่กับ เครื่องตรอกบัตร หรือ สแกนลายนิ้วมือเหมือนแต่ก่อน และยังช่วยให้ลดภาระหน้าที่ของฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ต้องสรุปรายงานเวลาเข้างาน หรือ เข้าเรียน ด้วยตนเอง ลดข้อร้องเรียนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ชอบสแกนไม่ติด *อาจเป็นเพราะลายนิ้วมือแต่ละคนชัดไม่เท่ากัน เครื่องสแกนใบหน้าจึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่า ตัวเปียก แต่งหน้า ทำผม แสงน้อย ระบบก็สามารถทำงานได้อย่างลาบลื่นปกติ

ข้อเสีย เครื่องสแกนใบหน้า

 • เนื่องจากระบบการป้องกันนั้นสูง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบอาจเกิดความล่าช้า เพราะหลายขั้นตอน
 • เก็บข้อมูลจำนวนมากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี ในการควบคุมดูแล
 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบสแกนบัตร นิ้ว

เปรียบเทียบกับบัตร หรือ ระบบ RFID

 • ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมหรือสูญหายเพราะใช้ใบหน้าของผู้ใช้เอง
 • ความปลอดภัยสูงกว่า ป้องกันการแอบอ้างหรือให้คนอื่นสแกนแทน
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมภายหลัง เช่น บัตร RFID *กรณีมีพนักงานเพิ่ม

เปรียบเทียบกับระบบสแกนลายนิ้วมือ

 • ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพราะไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง
 • ความแม่นยำสูงกว่า เพราะการเปรียบเทียบของใบหน้าสูงกว่า 60 จุด ส่วน ลายนิ้วมือเพียง 20 จุดเท่านั้น
 • ปลอดภัยสูงกว่า เนื่องจากลายนิ้วมือสามารถ ปลอมแปลงขึ้นมาได้
 • ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งค่าการเปรียบเทียบได้สูงกว่าลายนิ้วมือและฝ่ามือ รวมทั้งสามารถสแกนได้กับใบหน้าที่เปียก แห้ง สกปรก และผู้สูงอายุ
 • ระบบสแกนใบหน้าสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้

เปรียบเทียบกับระบบรูม่านตา

 • ใช้ง่าย และสะดวกกว่า ไม่กังวลเหมือนกับสแกนรูม่านตา
 • ถูกกว่า เนื่องจากระบบสแกนรูม่านตาต้องใช้กล้องแบบพิเศษ
 • การสแกน

 

สนใจสินค้า >>> เครื่องสแกนใบหน้า