ระบบ Access Control คืออะไร ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า สแกนบัตร เป็นต้น ป้องกันบุคลากรภายใน และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดจากบุคคลภายนอก

ระบบ Access Controll คืออะไร

Access Control คืออะไร

การทำ Access Control เป็นกระบวนการที่ใช้ในการป้องกันการใช้งานทรัพยากรโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระบวนการ Access Control นั้นมีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งตัวอย่างในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ทั่วไป เช่น การใช้กุญแจไขปิดล็อกประตู ซึ่งมีเพียงเจ้าของกุญแจเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดประตูได้ หรือ การตรวจบัตรเข้าชมภาพยนตร์ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีบัตรเท่านั้นจึงจะเข้าชมภาพยนต์ได้ การใช้บัตรผ่านประตูและรหัสเปิดประตูเพื่อเข้าไปยังห้องที่เก็บข้อมูลสำคัญในธนาคาร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง ก็ถือว่าเป็น Access Control ทั้งสิ้น

ระบบ Access Control คืออะไร

จาก Access Control มาเป็น ระบบ Access Control นั้นคือ การนำเทคโนโลยีของ Hardware และ Software มาใช้เพื่อควบคุม การเข้า-ออก ที่ทำงานหรือสถานที่ต่างๆ ให้การทำงานของระบบมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสามารถควบคุมและบันทึกการเข้าออกพร้อมๆ กัน หลายประตูทั้งทางเข้าละออกให้กับบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่า “ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ” เพื่อการใช้สิทธิ์การเข้าออกให้กับบุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่ภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการตรวจสอบจากภายในว่าใครเข้าออกห้องยามเกิดข้อมูลสูญเสียหรือผิดพลาดก็ได้ มีการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ

ยกตัวอย่าง ระบบควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตร (Proimity Card) เป็นตัวทาบบัตรสำหรับสั่งการไปยังตัวควบคุม (ตู้ควบคุม Controller) จะเชื่อมต่อเข้ากันกับ หัวอ่านบัตร (Reader) เมื่อมีการทาบบัตร ข้อมูลจากบัตร จะส่งไปยัง หัวอ่าน ไปยัง ตู้ควบคุม และจะสั่งให้ปลดล็อกประตูหรืออุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องกั้นทางเข้าออก (Tripod, Flab, Full Height เป็นต้น ) สามารถติดตั้งได้ทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อบันทึกเวลา เชื่อมต่อกับซอฟแวร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกได้

ทำความรู้จัก Biometrics(ไบโอแมทริกซ์) คืออะไร

ไบโอแมทริกซ์ คือลักษณะของบุคคลที่มีเอกลักษณะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น ลายนิ้วมือ ลักษณะบนใบหน้า ดวงตาหรือแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถบ่งบอกว่าคุณเป็นใครได้ ปัจจุบันเราจึงได้เห็นเทคโนโลยีมากมายที่ใช้อุปกรณ์ Access Control ต่างๆ อย่างเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำการสแกน โดยผ่านกระบวนการระบุตัวตนของ ไบโอแมทริกซ์ ทั้งสิ้น

เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตู ทำอะไรได้บ้าง ?

  • ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เช่น ไม้กั้นรถ, ประตูสไลด์, เครื่องกั้นคน หรือ เครื่องกั้นสามขา
  • ใช้บันทึกเวลาเข้าออก งาน นักเรียน เป็นต้น
  • ตรวจจับคนร้ายที่อยู่ในรายชื่อ BlackList หรือผู้ต้องหา(เชื่อมต่อข้อมูลอาชกรรม กับทางสำนักงานตำรวจ)
  • ตรวจจับใบหน้า เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าตาง ๆ
  • ฯลฯ

ตัวอย่าง เครื่องควบคุมการเข้าออก ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง

ระบบ Access Controll คืออะไร

บัตร RFID

ระบบ Access Controll คืออะไร

QR, สแกนบาร์โค้ด

ระบบ Access Controll คืออะไร

ตัวควบคุมการเข้าถึงบุคคลที่สาม

ระบบ Access Controll คืออะไร

เครื่องหยอดเหรียญ

ระบบ Access Controll คืออะไร

เครื่องสแกนใบหน้า

1. เครื่องสแกนนิ้ว หรือ บัตร + เครื่องกั้นสามขา

ระบบ Access Controll คืออะไร

2. เครื่องหยอดเหรียญ + เครื่องกั้นสามขา

ระบบ Access Controll คืออะไร

3. เครื่องสแกนใบหน้า + เครื่องกั้นทางเข้าออก

ระบบ Access Controll คืออะไร

4. เครื่องสแกนบัตร + เครื่องกั้น Full Height + บันทึกเวลา

ระบบ Access Controll คืออะไร