ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้ ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส เป็นสิ่งที่ดูหยิบยกขึ้นมา เพื่อไตร่ตรองกันมากขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเอง เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้  ถือว่าได้การยอมรับ และควบคุมได้อย่างดีอยู่ จึงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อของไทยลดลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อยากจะย้ำกับทุกคนว่า ” การ์ดต้องไม่ตก ”  ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด และการป้องกันตัวเอง  ด้วยการเลี่ยงการสัมผัสในพื้นที่ที่จะทำให้เสี่ยงการติดเชื้อไวรัสด้วย

ซึ่งพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อนั้นมีด้วยกันหลากหลายจุด  ไม่ว่าจะเป็น การใช้ประตู , การจับต้องลูกบิด รวมไปถึงในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และอาคารพานิชย์ที่มีหลายชั้น จึงมีความเสี่ยงมากขึ้นในการใช้ลิฟต์ ซึ่งจะต้องไปกดปุ่มชั้นต่างๆ เป็นต้น

ปัจจัยในการพิจารณาก่อนการติดตั้ง ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส  (Switch No Touch) คือ

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หลายๆ บริษัทจึงต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้การใช้ลิฟต์นั้น ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสใดๆ จึงทำให้เกิดการติดตั้ง ปุ่มกดลิฟท์ ไร้สัมผัส ( Switch No Touch ) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้น มั่นใจต่อการใช้งานลิฟท์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  แต่การติดตั้งปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัสนั้น ก็มีหลักในการพิจารณาด้วย สำหรับปัจจัยในการพิจารณาเพื่อติดตั้งปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสนัันมี  3  ปัจจัยดังนี้

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้ ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส

  • แผงวงจรของแผงปุ่มในตัวลิฟต์ โดยทั่วไปแผงปุ่มกดจะมีทั้งแบบ แผงปุ่มกดแบบแยก และ แผงปุ่มกดแบบรวม
    – แผงแบบแยกนั้น คือ แผงที่เป็นปุ่มแยกแต่ละปุ่มจะ ประกอบด้วย ปุ่มกด ปิด-เปิด ,  ปุ่มชั้น  , ปุ่มกดสัญญาณต่างๆ  ซึ่งจะแยกกันแต่ก็อยู่และคนแผงกับแผงวงจรควบคุม (Boards Control) ข้อดีของปุ่มกดแบบแยกก็คือเวลาในการที่จะติดตั้ง ปุ่มกดลิฟท์  ไร้สัมผัส (Switch No Touch) ก็สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยไม่กระทบต่อแผงวงจรควบคุมสามรถติดตั้งได้งานและสะดวกในการบำรุงรักษา
    – แผงปุ่มกดแบบรวม หมายถึง ปุ่มกด ประกอบด้วย ปุ่มกด ปิด-เปิด ปุ่มชั้น ปุ่มกดสัญญาณต่างๆ จะอยู่ในแผงเดียวกันกับแผงวงจรควบคุม (Boards Control)  ซึ่งแผงวงจรแบบนั้นจะทำให้มีข้อจำกัดสำหรับในการที่จะติดตั้งปุ่มกดลิฟต์ ไร้สัมผัส (Switch No Touch)  อยู่พอสมควร
  • จำนวนชั้นของอาคาร สำหรับอาคารที่จำนวนชั้นไม่มาก ก็จะใช้ ลิฟท์ แบบ Rope Drive จะนิยมใช้กับอาคารที่สูงไม่เกิน  5-6 ชั้น  แผงปุ่มกดลิฟต์ ไร้สัมผัส (Switch No Touch)  ลิฟต์ไร้ปุ่ม ปุ่มเปิดประตูลิฟต์ เป็นแบบที่สามารถติดตั้งได้ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลิฟต์ สามารถประกอบเข้ากับแผงปุ่มกดเป็นการทดแทนการกดจากปุ่มที่จะต้องสัมผัส ซึ่งอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสได้
  • โครงสร้างของลิฟต์ ด้วยรูปแบบของลิฟต์ที่มีขนาดแตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละสถานที่ เช่น ลิฟต์โดยสาร ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารทั่วไป , ลิฟต์บริการใช้เพื่อโดยสารหรือส่งของ (ตามโรงงาน หรือ โรงแรม)  หรือลิฟต์แก้วที่มีความสวยงาม ซึ่งในแต่ละประเภทของลิฟต์นั้น  ซึ่งขนาดของลิฟต์ที่กล่าวมาแต่ละรุ่นมีขนาดแตกต่างกัน  การติดตั้งใช้งาน ปุ่มกดลิฟท์ ไร้สัมผัส (Switch No Touch) ก็สามารถที่จะ Design ให้เข้ากับการใช้งานได้อย่างสวยงาม

หากพิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวมาขั้นต้นก็จะเห็นได้ว่า หากเลือกที่จะเปลี่ยนจากการใช้ปุ่มลิฟต์ทั่วไป มาเป็นการใช้งาน  ปุ่มกดลิฟต์ ไร้สัมผัส (Switch No Touch) ก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการภาพลักษณ์องค์กร corporate image ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นประการสำคัญอีกด้วย

 

ข้อดีของการใช้ ปุ่มลิฟท์ ไร้สัมผัส หรือ Lift No Touch

  • ลดการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสต่างๆ จากการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือเชื้อใดๆก็ตาม ที่เกิดจากการสัมผัส เมื่อไม่ต้องมีการสัมผัสกับปุ่มลิฟท์ เราก็ปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกังวัลการติดเชื้อมากขึ้นด้วย
  • ช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ด้วย เนื่องด้วยระบบที่ทันสมัยมากขึ้น ก็ย่อมให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานนั้น ได้รับรู้ภาพลักษณะที่ดีขององค์กร หรือสถานที่นั้นๆ ได้ด้วยนั่นเอง