ประตูปีกผีเสื้อ ประตูกันคนเข้าออกแบบ BTS flap barrier

ประตูกั้นทางปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-SS2070

ประตูกั้นทางปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-SS2070

ประตูกั้นทางปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-SS2070  เป็นประตูปีกผีเสื้อหรือ FLAB BARRIER ที่มาพร้อมกับ...
ประตูกั้นทางเข้าออกแบบปีกผีเสื้อ รุ่น TS-RN8088

ประตูกั้นทางเข้าออกแบบปีกผีเสื้อ รุ่น TS-RN8088

ประตูกั้นทางเข้าออกแบบปีกผีเสื้อ รุ่น TS-RN8088 เป็นอีกหนึ่งประตูกันทางเข้า-ออก มาพร้อมกับการใช้งานที่ปลอดภัย...
ประตูกั้นทางแบบปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1BP

ประตูกั้นทางแบบปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1BP

ประตูกั้นทางแบบปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1BP เป็นประตูเครื่องกันแบบปีกผีเสื้อ หรือที่ภาษาอังก...
ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น  TS-RNH6088

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-RNH6088

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-RNH6088 เป็นเครื่องกันประตูปีกผีเสื้อ มาพร้อมกับความกว้างของช่องทางผ่านประตูเข้า-ออกที่มีความกว้างถึง 90 เซนติเมตร รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล แ...
ประตูทางเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER ) รุ่น TS-WB1SP

ประตูทางเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER ) รุ่น TS-WB1SP

ประตูทางเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER ) รุ่น TS-WB1SP เป็นอีกหนึ่งประตูปีกผีเสื้อที่สามารถประยุกต์ใช้ง...
ประตูปีกผีเสื้อ กั้นทาง รุ่น TS-WB1BX

ประตูปีกผีเสื้อ กั้นทาง รุ่น TS-WB1BX

ประตูปีกผีเสื้อ กั้นทาง รุ่น TS-WB1BX เป็นอีกหนึ่งประตูกั้นทางเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับระบบการเปิดประตูด้วยบัตรแบบต่างๆ รวมไปถึงการสแกนบัตรบาร์โค้ด การสแกนลายนิ้วมือต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะ รวมถึงก...
ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้าออก รุ่น TS-TBA222

ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้าออก รุ่น TS-TBA222

ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้า-ออก รุ่น TS-TBA222 เป็นประตูปีกผีเสื้อที่มาพร้อมกับฟังก์การทำงานที่โดดเด่น สามารถป...
ประตูปีกผีเสื้อแบบรถไฟฟ้า BTS รุ่น TS-WB1DX

ประตูปีกผีเสื้อแบบรถไฟฟ้า BTS รุ่น TS-WB1DX

ประตูปีกผีเสื้อแบบรถไฟฟ้า BTS รุ่น TS-WB1DX อุปกรณ์ประตูกั้นทางเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ที่มาพร้อมกับความเ...
เครื่องกั้นทางเข้าออกประตูปีกผีเสื้อ TS-WB1CP

เครื่องกั้นทางเข้าออกประตูปีกผีเสื้อ TS-WB1CP

เครื่องกั้นทางเข้าออกประตูปีกผีเสื้อ TS-WB1CP เป็นประตูกั้นทางข้า-ออกที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย...
เครื่องกั้นประตูผีเสื้อ FLAB BARRIER TS-TB228

เครื่องกั้นประตูผีเสื้อ FLAB BARRIER TS-TB228

เครื่องกั้นประตูผีเสื้อ FLAB BARRIER TS-TB228 หนึ่งประตูกั้นทางเข้า-ออกที่มีลักษณะใช้งานคล้ายๆ กับประตูทางเข้า เพื่อขึ้นรถไฟฟ้ามหานคร (BTS)ที่รู้จักกัน โดยรูปแบบการเปิดประตูเป็นแบบการใช้บัตรทาบเข้าออก ในค่ารูปแบบเริ่มต้นหรือค่าดีฟอล โ...
เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ ประตูกั้นทางเข้าออก รุ่น TS-RNH3088

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ ประตูกั้นทางเข้าออก รุ่น TS-RNH3088

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ ประตูกั้นทางเข้า-ออก รุ่น TS-RNH3088 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถเปลี่ยนสีของปีกผีเสื้อให้ทางได้ โดยหลั...
เครื่องประตูปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1AP

เครื่องประตูปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1AP

เครื่องประตูปีกผีเสื้อ FLAB BARRIER รุ่น TS-WB1AP เป็นอีกหนี่งรุ่นประตูกั้นทางเข้า-ออก ที่มีความสูงขอ...