ฝ่ายขาย 02-1054034 / 099-3892112 (คุณอิม) / 066-0952778 (คุณอ้อม) | ฝ่าย Service 062-243-3000 sales@dollysolutions.com

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TBF6088

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TBF6088 เป็นประตูปีกผีเสื้ออีกรุ่นหนึ่งที่สามารถเข้า-ออก และจะแสดงผลไฟการเข้าออกของแต่ละครั้ง และเดินผ่านได้แค่ทีละคนเท่านั้น คนที่จะผ่านไปได้จะต้องมีตั๋วหรือไม่ก็บัตรสมาชิกเท่านั้น คนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านประตูนี้ไปได้ ประตูปีกผีเสื้อนี้เราจะพบได้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ บริษัท แหละอีกหลายที่

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TBF6088

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-TBF6088