เครื่องกั้น 3 ขากั้นคนเข้าออก TS-K100

เครื่องกั้น 3 ขากั้นคนเข้าออก TS-K100
เครื่องกั้น 3 ขากั้นคนเข้าออก TS-K100