ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้าออก ( Flap Barrier ) รุ่น TS-TB4088 เป็นประตูชนิดหนึ่งที่สามารถสแกนละเข้า-ออก ได้ คนที่สามารถจะผ่านประตูได้ ต้องมีบัตร ถ้าไม่มีบัตรก็ไม่สามารถเข้าประตูได้ สามารถป้องกันในกรณีฉุกเฉินได้ สามารถกันคนภายนอกหรือมิจฉาชีพที่เข้ามาข้างในได้เป็นอย่างดี เราจะพบเห็นประตูนี้ที่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ โรงเรียน โรงแรม คอนโด ท่าเรือ

ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้าออก รุ่น TS-TB4088

ประตูปีกผีเสื้อกั้นคนเข้าออก ( Flap Barrier ) รุ่น TS-TB4088