เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา  เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่สามารถพกพาติดตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะในงานรักษาความ ปลอดภัย (security) ตามสถานที่ ที่ต้องการปลอดจากอาวุธ อาทิ สถานที่ราชการ สนามบิน สถานบันเทิง ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008 ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความการ ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึง การค้นหา ตรวจจับอาวุธ เช่นมีด , ปืน และอื่น ๆ  ตามร่างกาย นิยมใช้ในการตรวจสอบโลหะสำหรับใช้ใน โรงงาน และ ร้านค้า สนามบิน  สถานบันเทิง ตามการจัดแสดงง...
เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความไวในการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากยังมีสัญญาณเตือนภัย LED และ การสั่นสะเทือน เป็นเครื่องแ...
เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300 หรือ เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ / เครื่องสแกนร่างกาย เป็นเทคโนโลยีท...