เครื่องสแกนสัมภาระ กระเป๋าขนาดใหญ่  เครื่องนี้ใช้ในการจัดการกับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ตามสนามบิน เป็นเครื่องที่สามารถระบุวัตถุได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย การทำงานจะเป็นการทำงานที่คล้ายกับการ เอกซเรย์ โดยเราจะวางกระเป๋าที่สายพาน จากนั้นสายพานก็จะเลื่อนกระเป๋าเราเข้าไปอยู่ในขั้นตอนของการสแกน ซึ่งเครื่องสามารถค้นหาอาวุธ หรือ สิ่งของที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี เครื่องนี้ช่วยป้องการความปลอดภัย การพกอาวุธ ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550 เหมาะสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของกระเป๋าถือ กระเป๋าถือขนาดกลาง และกระเป๋าขนาดเล็ก มาพร้อมกับระบบที่สามารถแสดงภาพในกะเป๋าผ่านจอคอมพิวเตอร์ LED เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างมาก General ...
เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิยมใช้ตรวจสอบการขนส่งสินค้าสัมภาระที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในการเช็คอิน ศุลกากร และตามท่าเรือ น...
เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T  เป็นเครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีในการตรวจจับวัตถ...
เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065 สามารถตรวจจับโลหะ วัตถุที่เป็นอันตราย เครื่องสแกนนี้สามารถสแกนได้ทั้งกระเป๋าขนาดใหญ่ และกระเป๋าขนาดกลาง เป็นเทค...
เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180

เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180

เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180 เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ที่ความกว้าง 150 ซม. และสูง 180 ซม. การทำงานของระบบมีความละเอียด...
เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100 เป็นระบบเครื่องสแกนที่ใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าขนาดใหญ่ ...
เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B  ระบบสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ สแกนกระเป๋าที่กว้าง 100 ซม....
เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B สำหรับพัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าเอกสาร

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B สำหรับพัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าเอกสาร

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B ใช้สำหรับพัสดุขนาดเล็ก กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือขนาดเล็ก หรือ พัสดุไปรษณีย์ต่าง ๆ สแกนกระเป๋าเดินทางที่มีขนาด ก...
เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C  สำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C สำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C เป็นระบบสแกนกระเป๋า สัมภาระ ที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด ใช้สำหรับไปรษณีย์ พัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าถือด้วย...
เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความละเอียดในการตรวจจับวัตถุที่เป็นอันตรายได้สูง เหมาะสำหรับใช้ในเรื่องความปลอดภัย สำหรับศูนย์การค้า โรงแรม สนามบิน นอกจากนี้ยังแสดงผลในแบบของภาพที่ให้ความชัดเจน และเป็นเทคโนโลยีที่ป้องกันการเกิดเหตุที่รุนแรงได้ General Specification:  เครื...
เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้พัฒนาให้สามารถแสดงภาพ 3 มิติ สามารถตร...
เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B

เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B

เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบแบบขนาดกลาง รุ่นที่เป็นที่นิยม ใน...