เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน เป็นเครื่องที่มีลักษณะที่คล้ายกับประตู ซึ่งจะตรวจจับแบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้สำหรับงานป้องกัน หรือการตรวจจับการลักลอบสิ่งผิดกฏหมาย หรือ อาวุธต่าง ๆ เข้ามายังในสถานที่ที่สำคัญ โดยเครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน นิยมใช้กับหน่วยงานราชการ หรือ สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะสถานที่มีคนพุกพ่านเยอะ ๆ

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A เป็นประตูที่ตรวจจับโลหะ อาวุธที่เป็นอันตราย ที่จะทำให้เกิดปัญ...
ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B

ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B

ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B ประตูที่สแกนวัตถุที่เป็นอันตราย เพียงแค่เดินผ่าน หลาย ๆ คนเคยเห็นกันตามห้าง หรือสนามบิน  ประตูนี้มีความทันสมัย และมีฟังก์ชันการทำงาน ตรวจจับโลหะ ได้อ...
เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในด้านของความปลอดภัย เครื่องตรวจจ...
เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID  เป็นเครื่องสแกนร่างกาย ที่สามารถตรวจจับโลหะ อาวุธ ได้อย...
เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC

เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC

เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC เทคโนโลยีที่ลำสมัย ตรวจจับ สแกนสิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด เป็น...
เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E

เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E

เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E ใช้ได้ทั้งในตัวอาคาร และกลางแจ้ง ลักษณะการทำงานของเครื่องนี...
เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S เป็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับโลหะ หรือวัตถุต่าง ๆ แบบดิจิทัล โดยใ...