เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ แบบบานสวิง SWING GATE รุ่น TS-TB309 เป็นอีกหนึ่งประตูเครื่องกั้นทางเข้าออกที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างหลากหลายกับทุกพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ประตูรถไฟฟ้า สถานที่ที่ต้องการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น และนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ แบบบานสวิง SWING GATE รุ่น TS-TB309

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ SWING GATE รุ่น TS-TB309

 • พาวเวอร์ซัพพลายหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า  : AC220 ± 10% V, 50HZ ;
 • รูปแบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่ง: DC24V;
 • ระดับมาตรฐานการป้องกัน ของตัวเครื่อง: IP42 (สามารถปรับแต่ง);
 • อุณหภูมิในการทำงาน : -20 องศานเซลเซียส ถึง  -70 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์ : ≤90% ควบแน่นไม่มี;
 • การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้าภายในตัวเครื่อง : สัญญาณแบบพาสซีฟ (สัญญาณติดต่อแห้ง);
 • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของตัวเครื่อง  : RS485 หรือ TCP / IP;
 • ความกว้างของช่องในการผ่านเข้าออกประตูบานสวิงอัตโนมัติ : สูงสุดอยู่ที่ 600 มิลลิเมตรสามารถปรับลดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง
 • ความเร็วในการส่งผ่านคนเข้าออกประตู : 35 คนต่อหนึ่งนาที

คุณสมบัติของตัวเครื่องประตูบานสวิง รุ่น TS-TB309

 • สำหรับตัวเครื่องเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับความสามารถในทดสอบตัวเอง : โดยในตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นการทดสอบตัวเอง เป็นผลให้สามารถที่จะให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา และใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแล
 • ฟังก์ชั่นในการแจ้งเตือนต่างๆ นั้นประกอบไปด้วย : การแจ้งด้วยเดือนเสียงในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการพยามผ่านประตูโดยไม่ได้รับอนุญาน ไฟแสดงสถานะในการอนุญาต หรือไม่อนญาตในการให้ผ่านใช้ประตู
 • ฟังกั้นในการป้องกันการผ่านเข้าออกประตู : ระบบจะไม่ยอมเปิดประตูให้ผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่สงสัญญานไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการส่งสัญญานเพื่อให้เปิดประตู โดยประตูจะทำงานล๊อค จนกว่าจะมีสัญญานให้เปิดประตู
 • ฟังก์ชั่นการป้องกันตนเอง : ประตูจะไม่แกว่งไปแกว่งมา โดยมันจะทำการล๊อกอัตโนมัติ เมื่อมันอยู่ในองศาที่ถูกต้อง  โดยสามารถปรับให้ประตูปรับให้เปิดได้ทั้งทิศทางเดียว และสองทิศทางขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง
 • ฟังก์ชั่น การป้องกันด้วย แสงอินฟาเรด หรือเซ็นเซอร์ : โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานของคนเดินผ่านเข้าออกประตูได้ โดยเมื่อมีคนอยู่ในช่องผ่านเข้าออกยังไม่เดินผ่านช่องเข้าออกจะมีเซ็นเซอร์ ในการป้องกันการหนีบ หรือการปิดทับคนเข้าออกได้
 • ด้วยฟังก์ชั่ตั้งค่าอัตโนมัติ : ระบบสามารถที่จะรีเซ็ตค่า กลับเข้าสู่ สภาวะเดิม ให้คนที่ต้องใช้งานประตู ทำงานการส่งสัญญานใหม่ ให้ถูกต้อง จึงจะยอมให้ผ่านเข้าออกประตูได้
 • ปรับความเร็ว : ความเร็วของมอเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เปิดปิดปรับล่าช้า : ตามที่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเป็นอิสระในการตั้งเวลาการเปลี่ยนประตูล่าช้า