ประตูกั้นทางเข้าออก หรือเครื่องกันสามขา รุ่น TS-B770 เป็นรุ่นมี่มาพร้อมกับหน้าจอที่แสดงสถานะการใช้งานของประตู โดยมีจุดเรื่อมเครื่องพร้อมใช้งานเป็นสีเหลืองอยู่ตรงกลาง และสีเขียวในกรณีที่สามารถหมุนแขนกั้นได้ เพื่อผ่านเข้า และมีสัญญานไฟสีแดง ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนแขนกั้นได้ นอกจากนั้นแล้วถ้าหากมีการหมุนแขน  โดยไม่ได้รับอนุญาตคือ ยังขึ้นไฟแดงหรือสีเหลืองอยู่จะมีเสียงสัญญานแจ้งเตือน ทำให้เจ้าหน้าที่ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยทราบนั่นเอง

ประตูกั้นทางเข้าออก หรือเครื่องกันสามขา รุ่น TS-B770

สเปคหรือคุณสมบัติพื้นฐานของ ประตูกั้นทางเข้าออกรุ่น TS-B770

การใช้พลังงาน 50 วัตต์
ขนาดของกล่องครอบ ยาว 1300 มิลลิเมตร กว้าง 280 มิลลิเมตร สูง 950 มิลลิเมตร
วัสดุในการใช้ผลิตตัวถังเครื่อง  ผลิตจากแสตนเลส 304 ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ความหนาอยู่  1.5-2 มิลลิเมตร
การหมุนของมอเตอร์ NA
ความกว้างช่องผ่านประตู อยู่ที่ระหว่าง 550 ถึง 600 มิลลิเมตร
ความเร็วในการผ่านประตู 25 คนต่อนาที
การเชื่อมต่อเครื่องต่างๆเพื่อส่งสัญญานให้ประตูเปิด เป็นการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าตรง ขนาด DC12 และมีมาตรฐาน RS485 ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
ฟังชั่นการป้องกันในกรณีไฟดับ Yes
อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ดี -30°C ถึง +70 °C
การประยุกต์ใช้งาน สามารถใช้ได้กับทั้งภายใน และภายนอกอาคารที่มีบังฝน
ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95%
อัตราความล้มเหลมของวงจร 2, 000, 000 รอบ

ฟังก์ชั่่นระบบ ของ ประตูกั้นทางเข้าออก รุ่น TS-B770

  1. สามารถเปิดเครื่องกั้น หรือประตูได้ด้วยระบบสัญญานสองรูปแบบแบบ คือ สามารถส่งสัญญานทั้งแบบควบคุมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องอ่านบัตร เครื่องหยดเหรียญ เป็นต้น และใช้ปุ่มกดในการควบคุมการเปิด-ปิด
  2. ฟังก์ชั่นบอกทิศทางหรือสถานะการทำงานของเครื่องคือ มีไฟสีเหลืองอยู่ตรงกลางเมื่อเครื่องพร้อมทำงาน และจะเปลี่ยนสีไปตามสถานะ เมื่อมีการส่งสัญญานให้เปิด จะขึ้นสีเขียวให้ผ่านได้ และสีแดงคือไม่ผ่าน
  3. การหมุนของแขนสามารถหมุนได้ ทั้งหมุนไปทิศทางเดียว หรือหมุนได้ทั้งสองทิศทาง สามารถเลือกได้
  4. แขนหรืออาร์มของประตูจะลดลง เมื่อไม่มีสัญญานไฟ หรือไฟดับ
  5. มีฟังก์ชั่นในการนับการใช้งานผ่านเข้าออกประตู หรือนับคน,การใช้บัตรทาบ เพื่อผ่านเข้าออกได้
  6. มีเสียงแจ้งเตือน และหน้าจอแสดงผล ต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า (ถ้ามีการติดตั้งเสริม)
  7. สามารถเชื่อมต่อกับเคาน์ต่อ หรือหน้าจออุปกรณนับจำนวนคนที่ผ่านไปมาได้ (ถ้ามี)
  8. มาตรฐานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นแบบ RS485 ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ พีซีต่างๆได้อย่างดี
  9. มีการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการพยามหมุนประตูโดยไม่มีการทาบบัตร หรือการส่งสัญญานเพื่อให้เปิดประตู