ประตูกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-2TD7088 เป็นประตูกั้นปีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้า-ออก และแสดงไฟเมื่อเข้า-ออก และเป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนสีที่หนีบได้ หลักๆมี 2 สี คือ สีแดง สีน้ำเงิน ควบคุมในกรณีฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่อาจจะมีคนไม่ซื้อตั๋วและไม่มีบัตรสมาชิก จะไม่สามารถผ่านประตูกั้นปีกนี้ไปได้ สามารถควบคุมในการเกิดกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ประตูกั้นปีกนี้อาจจะพบเคยเห็นที่ สถานีรถไฟ บริษัท โรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะต้องใช้บัตรเข้าประตูกั้นปีก
ประตูกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-2TD7088

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER) รุ่น TS-2TD7088