เครื่องตรวจจับโลหะ ( Metal Detector ) หรือ เครื่องสแกน ตรวจจับโลหะ หรือ อาวุธ เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย นิยมใช้ เพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะ ในงานรักษาความปลอดภัย ตามสถานที่ ที่ต้องการปลอดจากอาวุธ  หรือสิ่งผิดกฏหมายต่าง ๆ หรือพื้นที่ที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน เป็นเครื่องที่มีลักษณะที่คล้ายกับประตู ซึ่งจะตรวจจับแบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้สำหรับงานป้องกัน หรือการตรวจจับการลักลอบสิ่งผิดกฏหมาย หรือ อาวุธต่าง ๆ เข้ามายังในส…

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา  เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่สามารถพกพาติดตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะในงานรักษาความ ปลอดภัย (security) ตามสถานที่ ที่ต้องการปลอดจาก…

เครื่องสแกนสัมภาระ กระเป๋าขนาดใหญ่

เครื่องสแกนสัมภาระ กระเป๋าขนาดใหญ่  เครื่องนี้ใช้ในการจัดการกับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ตามสนามบิน เป็นเ…

ประตูตรวจจับโลหะ อาวุธ แบบเดินผ่าน

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300A เป็นประตูที่ตรวจจับโลหะ อาวุธที่เป็นอันตราย ที่จะทำให้เกิดปัญ…

ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B

ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B

ประตูสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300B ประตูที่สแกนวัตถุที่เป็นอันตราย เพียงแค่เดินผ่าน หลาย ๆ คนเคยเห็นกันตามห้าง หรือสนามบิน  ประตูนี้มีความทันสมัย และมีฟังก์ชันการทำงาน ตรวจจับโลหะ ได้อ…

เครื่องตรวจจับความปลอดภัย แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300C

เครื่องตรวจจับความปลอดภัย แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300C

เครื่องตรวจจับความปลอดภัย แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300C  เป็นเครื่องตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สามารถตรวจจับความปล…

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIA เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในด้านของความปลอดภัย เครื่องตรวจจ…

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIID  เป็นเครื่องสแกนร่างกาย ที่สามารถตรวจจับโลหะ อาวุธ ได้อย…

เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC

เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC

เครื่องสแกนอาวุธ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-IIIC เทคโนโลยีที่ลำสมัย ตรวจจับ สแกนสิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด เป็น…

เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E

เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E

เครื่องสแกนโลหะ แบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300E ใช้ได้ทั้งในตัวอาคาร และกลางแจ้ง ลักษณะการทำงานของเครื่องนี…

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน รุ่น SPW-300S เป็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับโลหะ หรือวัตถุต่าง ๆ แบบดิจิทัล โดยใ…

อุปกรณ์สแกนอาวุธ และโลหะ แบบพกพา

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบพกพา รุ่น AT2008 ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความการ ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึง การค้นหา ตรวจจับอาวุธ เช่นมีด , ปืน และอื่น ๆ  ตามร่างกาย นิยมใช้ในการตรวจสอบโลหะสำหรับใช้ใน โรงงาน และ ร้านค้า สนามบิน  สถานบันเทิง ตามการจัดแสดงง…

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น AT2009 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความไวในการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากยังมีสัญญาณเตือนภัย LED และ การสั่นสะเทือน เป็นเครื่องแ…

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300

เครื่องสแกนโลหะ แบบมือถือ รุ่น MD300 หรือ เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ / เครื่องสแกนร่างกาย เป็นเทคโนโลยีท…

เครื่องสแกนกระเป๋าเล็ก กลาง ใหญ่ ตรวจโลหะ และอาวุธ

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดกลาง รุ่น AT6550 เหมาะสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของกระเป๋าถือ กระเป๋าถือขนาดกลาง และกระเป๋าขนาดเล็ก มาพร้อมกับระบบที่สามารถแสดงภาพในกะเป๋าผ่านจอคอมพิวเตอร์ LED เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างมาก

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080 ระบบตรวจสอบสัมภาระบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิยมใช้ตรวจสอบการขนส่งสินค้าสัมภาระที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในการเช็คอิน ศุลกากร และตามท่าเรือ น…

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT10080T  เป็นเครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีในการตรวจจับวัตถ…

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065

เครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ รุ่น AT8065 สามารถตรวจจับโลหะ วัตถุที่เป็นอันตราย เครื่องสแกนนี้สามารถสแกนได้ทั้งกระเป๋าขนาดใหญ่ และกระเป๋าขนาดกลาง เป็นเทค…

เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180

เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180

เครื่องสแกนวัตถุ โลหะ รุ่น AT150180 เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการกับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ที่ความกว้าง 150 ซม. และสูง 180 ซม. การทำงานของระบบมีความละเอียด…

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100 เป็นระบบเครื่องสแกนที่ใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าขนาดใหญ่ …

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B

เครื่องสแกนวัตถุโลหะ แบบตรวจสัมภาระ รุ่น AT100100B  ระบบสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ สแกนกระเป๋าที่กว้าง 100 ซม….

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B สำหรับพัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าเอกสาร

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B สำหรับพัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าเอกสาร

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030B ใช้สำหรับพัสดุขนาดเล็ก กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือขนาดเล็ก หรือ พัสดุไปรษณีย์ต่าง ๆ สแกนกระเป๋าเดินทางที่มีขนาด ก…

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C  สำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C สำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

เครื่องสแกนสัมภาระ รุ่น AT5030C เป็นระบบสแกนกระเป๋า สัมภาระ ที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด ใช้สำหรับไปรษณีย์ พัสดุขนาดเล็ก และกระเป๋าถือด้วย…

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดกลาง รุ่น AT6550B เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความละเอียดในการตรวจจับวัตถุที่เป็นอันตรายได้สูง เหมาะสำหรับใช้ในเรื่องความปลอดภัย สำหรับศูนย์การค้า โรงแรม สนามบิน นอกจากนี้ยังแสดงผลในแบบของภาพที่ให้ความชัดเจน และเป็นเทคโนโลยีที่ป้องกันการเกิดเหตุที่รุนแรงได้

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B

เครื่องสแกนสัมภาระขนาดใหญ่ รุ่น AT10080B เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้พัฒนาให้สามารถแสดงภาพ 3 มิติ สามารถตร…

เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B

เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B

เครื่องสแกนสัมภาระสำหรับห้างสรรพสินค้า รุ่น AT6040B เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบแบบขนาดกลาง รุ่นที่เป็นที่นิยม ใน…