MRT สถานีสุขุมวิท เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ทางสถานีได้ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า – ออก เพื่อนับคนเข้าออกในการมาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นั่นเอง เพื่อการเก็บสถิติการเข้าออก ควบคุม และอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้อีกมากมาย

รายละเอียด เครื่องนับคน ( DCounter ) ที่ติดตั้ง MRT สถานีสุขุมวิท

เป็นเครื่องนับคนเข้าออก ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จะนับคนจากการตัดผ่านม่านแสงอินฟราเรด ทำให้สามารถทำการแยกได้ว่า เป็นการเดินเข้า หรือเป็นการเดินออก สามารถแสดงผลด้วยจอ LCD  เครื่องนับคนเข้าถูกออกถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก ด้วยระบบการยิงอินฟาเรดเข้าหากันทั้ง 2 เครื่อง เพื่อตรวจนับการเข้าออกได้ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ยังติดตั้งได้สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย มีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อไฟฟ้าดับ ใช้พลังงานน้อย ประหยัดไฟ สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้

เครื่องนับคนที่ติดตั้ง MRT สถานีสุขุมวิท เป็นเครื่องนับคนที่ติดบริเวณฝาผนัง ทำให้สะดวกต่อการเข้า – ออก อีก แถมยังใช้งานง่าย เพียงแค่เราเดินผ่านมันก็สามารถนับได้ ในการติดตั้ง เราต้องติดทั้ง 2 ข้างฝาผนัง เผื่อนับคนเข้า และคนออกนั่นเอง

จุดเด่นของ เครื่องนับคน ( DCounter )ที่ MRT สถานีรถไฟฟ้า

  • มีทั้งแบบทิศทางเดียว และสองทิศทาง
  • เชื่อมต่อแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ได้
  • ไม่มีแขนกั้น เข้าออกสะดวก
  • ราบงานผลแบบ Realtime ได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ช่วยลดจำนวนการจ้างบุคลากร

ภาพการติดตั้ง เครื่องนับคน (DCounter) ที่ MRT สถานีสุขุมวิท

ดูข้อมูลสินค้าได้ที่ >>>