พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ห้างสรรพสินค้าขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในนนทบุรี เป็นที่รู้จักมานาน มีผู้คนเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก ทางผู้ดูแลจิจการจึงจัดสรรค์เครื่องนับคนเข้าออก เพื่อมาเก็บข้อมูลสถิติ มาทำการวิเคราะห์ทางการตลาด

รายละเอียด เครื่องนับคน ( DCounter ) ที่ติดตั้ง พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

เป็นเครื่องนับคนเข้าออก ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จะนับคนจากการตัดผ่านม่านแสงอินฟราเรด ทำให้สามารถทำการแยกได้ว่า เป็นการเดินเข้า หรือเป็นการเดินออก สามารถแสดงผลด้วยจอ LCD  เครื่องนับคนเข้าถูกออกถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก ด้วยระบบการยิงอินฟาเรดเข้าหากันทั้ง 2 เครื่อง เพื่อตรวจนับการเข้าออกได้ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ยังติดตั้งได้สะดวกเคลื่อนย้ายง่าย มีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อไฟฟ้าดับ ใช้พลังงานน้อย ประหยัดไฟ สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้

ห้างสรรพสินค้า พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ติดตั้งเครื่องนับคนทุกประตูเข้า-ออกของห้างฯ เพื่อข้อมูลจำนวนคนเข้า-ออก แต่ละพื้นที่มาทำการวางแผนพยากรณ์ทางการตลาด เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือที่สะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่ลูกค้าเดินผ่านมันก็สามารถนับได้ ในการติดตั้งเครื่องนับคนนั้น เราต้องติดทั้ง 2 ข้างฝาผนัง เผื่อนับคนเข้า และคนออกนั่นเอง

จุดเด่นของ เครื่องนับคน ( DCounter )ที่ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

  • มีทั้งแบบทิศทางเดียว และสองทิศทาง
  • เชื่อมต่อแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ได้
  • ไม่มีแขนกั้น เข้าออกสะดวก
  • ราบงานผลแบบ Realtime ได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ช่วยลดจำนวนการจ้างบุคลากร

ภาพการติดตั้ง เครื่องนับคน (DCounter) ที่ ห้าง พันธุ์ทิพย์ นนทบุรี